Nawigacja

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im.Adama Borysa w Witkowie
  ul.Poznańska 47
  62-230 WITKOWO
 • (+48) 61-477-82-50


Jadłospis

Opłaty za obiady

 

W dniach 7 – 11.10.2019r. w godzinach 12.05 – 13.30 w łączniku (budynek oświatowy- przedszkole) pobierana będzie odpłatność za obiady. Zainteresowanych proszę o wpłaty w wymienionych dniach lub kontakt z intendentem (teren przedszkola).

Koszt obiadów – za 21 dni:

 • uczniowie – 84,00 zł
 • nauczyciele i pracownicy – 136,50 zł

 


 

Informujemy, że istnieje możliwości wpłat należności za żywienie na konto Szkoły Podstawowej im.A.Borysa w Witkowie.

Nr konta:

88 8538 0002 0000 1485 20000001

W tytule prosimy umieścić: miesiąc opłaty, imię i nazwisko ucznia, klasę i oznaczenie szkoły (SP lub GIM)

 


 

Zasady dokonywania odpłatności za obiady przelewem na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej im. Adama Borysa w Witkowie:

 

1. Płatności za obiady można dokonywać:

 • GOTÓWKĄ u intendenta szkoły wg podanych terminów na ogłoszeniach, jednak na prośbę rodziców/ opiekunów prawnych wpłaty przyjmowane są również po upływie wyznaczonej daty.

 

 • PRZELEWEM na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej im. Adama Borysa w Witkowie do 20-go każdego miesiąca. Rodzic/opiekun deklarujący chęć dokonywania przelewów za obiady swojego dziecka, powinien wcześniej skontaktować się z intendentką szkoły, w celu uzgodnienia kwoty do zapłaty.

 

 • Dane do dokonania płatności na rachunek szkoły: Szkoła Podstawowa im. Adama Borysa ul. Poznańska 47, 62-230 Witkowo, BS Witkowo numer rachunku 88 8538 0002 0000 1485 20000001

 

2. Osoby płacące przelewem bankowym zobowiązane są do niezwłocznego dostarczenia kopii przelewu do intendenta szkoły do 20-go każdego miesiąca lub w tym samym terminie drogą elektroniczną na adres:  intendentka.sp@wp.pl  podając w temacie wiadomości „potwierdzenie opłaty”.

3. W przypadku wpłaty na konto szkoły każdorazowo należy opisać przelew w rubryce „tytułem” w następujący sposób (z zachowaniem wskazanej kolejności):

 • miesiąc i rok za który opłacane są obiady,
 • nazwisko i imię (dla kogo wykupione zostały obiady)
 • klasę i szkołę : SP lub Gim.

 

Przykład tytułu przelewu:

 • „listopad/IX 2017, Ala Górna, kl.4c–SP” - dla szkoły podstawowej

lub

 • „listopad/IX 2017, Jan Nowak, kl.IIc–Gim” - dla gimnazjum

 

4. Dokonując wpłaty przelewowej za obiady za kilkorga dzieci w tytule przelewu należy podać dane wszystkich dzieci.

 • Przykład: „XI 2017, Kowalski Jan, kl.1a - SP, Kowalska Anna kl. IIIc – Gim.,”.

 

5. W przypadku dokonania płatności w kwocie niezgodnej z informacją przekazaną przez szkołę, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do dokonania uzupełnienia brakującej kwoty - w przypadku dokonania niedopłaty. Natomiast w przypadku dokonania płatności wyższej niż powinna - szkoła nie będzie dokonywała zwrotów nadpłat.

6. Za prawidłowo dokonaną wpłatę za obiady uznaje się opłacenie kwoty należności określonej przez szkołę, z podaniem wymaganych informacji w tytule przelewu.

7. Za nieprawidłowo dokonaną wpłatę za obiady uznaje się: nieterminowo dokonaną wpłatę, zaokrąglenie kwoty, błędne informacje w tytule przelewu lub ich brak.

8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za błędnie opisane przelewy na rachunek bankowy. W przypadku błędnie opisanego przelewu, po uzyskaniu powiadomienia ze szkoły, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

9. W przypadku osób dokonujących opłat przelewem, przed ich dokonaniem należy się uprzednio skontaktować z intendentem, w celu uzgodnienia kwoty odliczeń (kwota ta musi być zgodna z wcześniejszym zgłoszeniem nieobecności dziecka). Niedopuszczalne jest samodzielne odliczenie kwota przy przelewaniu pieniędzy.

10. Osobą odpowiedzialną za zbieranie pieniędzy za obiady jest Intendentka – p. Agnieszka Szymańska, której biuro znajduje się na terenie Przedszkola „Bajka” – ul. Powstańców Wlkp. 17.

 • Kontakt z p. Szymańską może być także drogą e- mailową: 1972agnes@wp.pl

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im.Adama Borysa w Witkowie
  ul.Poznańska 47
  62-230 WITKOWO
 • (+48) 61-477-82-50

Galeria zdjęć