Nawigacja

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im.Adama Borysa w Witkowie
  ul.Poznańska 47
  62-230 WITKOWO
 • (+48) 61-477-82-50


Konkursy i wyróżnienia

Wyróżnienie w finale Konkursu Wielkopolska Szkoła Roku

Nasza szkoła wzięła udział w pierwszej edycji Konkursu o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku, ogłoszonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Ideą konkursu było podniesienia rangi zawodu nauczyciela oraz wizerunku szkół w Wielkopolsce. Właśnie 21 października 2016r. podczas uroczystej Gali w Auli Nova Akademii Muzycznej w Poznaniu odbył się finał konkursu. Otrzymaliśmy wyróżnienie, pamiątkową statuetkę oraz nagrodę 3 tys. złotych. Znaleźliśmy się w zaszczytnym gronie 20 nagrodzonych wyróżnieniem szkół Wielkopolski. Wybrano nas spośród 136 szkół ubiegających się o tytuł Wielkopolskiej Szkoły Roku.

Komisja doceniła w naszym gimnazjum kształtowanie wśród uczniów poczucie własnej tożsamości i postaw patriotycznych z jednoczesnym modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina. Poprzez ciągłość prowadzonych przez nas działań, organizowanie imprez patriotycznych w szkole i dla najbliższego środowiska, krzewienie tradycji patriotycznych i lokalnych pielęgnujemy patriotyzm małej ojczyzny oraz rozwijamy w młodzieży poczucie odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego. Dla uczniów wzorcem patrioty i człowieka ceniącego wartości w życiu jest Patron szkoły Adam Borys. Niemałą rolę w naszym sukcesie mają nauczyciele, którzy kształtują młodego człowieka i wizerunku szkoły, dbając o jakość nauczania i wychowania, stosując nowoczesne metody nauczania i oddając się pracy całym sercem. 

O randze wyróżnienia świadczy otrzymana statuetka, przedstawiająca dłoń, owiniętą laurem, trzymającą diament – symbol ucznia, który jest w rękach nauczyciela. 

Nagroda Urzędu Marszałkowskiego zobowiązuje i inspiruje nas do podejmowania nowych, coraz ciekawszych działań. (T. Sz.)

Zapraszamy do galerii Wyróżnienie w finale Konkursu Wielkopolska Szkoła Roku

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im.Adama Borysa w Witkowie
  ul.Poznańska 47
  62-230 WITKOWO
 • (+48) 61-477-82-50

Galeria zdjęć