Nawigacja

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im.Adama Borysa w Witkowie
  ul.Poznańska 47
  62-230 WITKOWO
 • (+48) 61-477-82-50


Wymiana Polsko - Niemiecka Wymiana w liczbach Nasi przyjaciele Wrześniowe spotkanie 2015 XIX spotkanie Wrześniowe spotkanie 2016 Z rewizytą w Cadenberge 10 lat wymiany polsko-niemieckiej Podsumowanie 10 lat wymiany polsko - niemieckiej Jubileuszowa rewizyta w Cadenberge „Różnorodność jest bogactwem” 24 polsko-niemieckie spotkanie młodzieży Tydzień bogaty w nowe doświadczenia

Międzynarodowa wymiana młodzieży

Tydzień bogaty w nowe doświadczenia

W dzisiejszym świecie nikt nie powinien mieć wątpliwości, jak ważna jest umiejętność skutecznego porozumiewania się w językach obcych. Zgodnie zresztą z podstawą programową kształcenia ogólnego zadaniem szkoły jest rozwijanie u uczniów świadomości znaczenia języków obcych w różnych dziedzinach życia, rozwijanie wrażliwości międzykulturowej oraz kształtowanie postawy ciekawości, szacunku i otwartości wobec innych kultur. Dzisiejsza szkoła powinna umożliwiać uczniom kontakt z rodzinnymi użytkownikami języka i stwarzać sytuacje komunikacyjne umożliwiające uczniom rozwijanie umiejętności interkulturowych. Jednych z najlepszym sposobów na dążenie do osiągnięcia tych celów jest organizowanie międzynarodowych spotkań młodzieży. Inicjatywy tej podejmuje się od kilkunastu lat nasza Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie

26 polsko – niemieckie spotkanie młodzieży zorganizowane zostało w dniach 23-28 września na terenie gminy Land-Hadeln w Niemczech. Uczestnicy zakwaterowani zostali w malowniczej miejscowości Otterndorf, w miejscu oddalonym zaledwie o kilkaset metrów od ujścia Łaby do Morza Pólnocnego. Podczas tygodnia wymiany grupa odwiedziła szkołę Schule am Dobrock w Cadenberge, w której uczestniczła w warsztatach MINT, rozwijających umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. Pary polsko – niemieckie wykonywały wspólnie doświadczenia, przygotowywały dekoracje i gadżety, poznawały historię telefonów i łączyły się ze sobą przy pomocy stuletnich prawie aparatów i nowoczesnych smartfonów. Ostatni tydzień września był też okazją do obserwowania i uczestniczenia w imprezach szkolnych, takich jak dzień sportu, czy festyn letni. Obok poznawania życia szkolnego w ciągu tygodnia wymiany nie zabrakło też czasu na poznawanie okolicy, warunków w jakich żyją mieszkańcy partnerskiej gminy, poznawania fauny i flory charakterystycznej dla wybrzeża tego rejonu Morza Północnego, architektury, zabytków i historii. Młodzież zwiedziła muzeum przyrodnicze Natureum, wybrała się na wycieczkę do Hamburga, część grupy odwiedziła też pobliskie miasta, takie jak Otterndorf, Stade, Bremerhaven, czy Cuxhaven

Co jednak najważniejsze w spotkaniu, wszystkie wymienione wcześniej aktywności uczniowie witkowskiej jedynki realizowali w towarzystwie niemieckiej młodzieży lub jej rodzin. Była to więc doskonała okazja, aby od środka poznać zwyczaje panujące w niemieckich domach i szkole, poznać kulturę, kształtować postawę otwartości i zrozumienia oraz przede wszystkim przełamywać bariery językowe i podejmować próby skutecznego porozumiewania się w językach obcych.

Tygodniowy pobyt na polsko – niemieckim spotkaniu pozwolił na zebranie wielu nowych doświadczeń, które zapewne na długo pozostaną w pamięci uczestników. Przebywanie z rówieśnikami z Niemiec i radzenie sobie w sytuacjach komunikacyjnych spowoduje też na pewno, że żaden z biorących w wymianie uczniów nie będzie miał wątpliwości, co do konieczności rozwijania kompetencji komunikacyjnej.

Spotkanie dofinansowane zostało ze środków UGiM oraz międzynarodowej organizacji Polsko – Niemiecka Wymiana Młodzieży a uczestniczyło w nim 20 uczniów klas ósmych. Opiekunami podczas spotkania byli: Hanna Tyll-Kasprzak, Joanna Rzetelska i Jarosław Barszcz a tłumaczem Eliza Marcinkowska.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im.Adama Borysa w Witkowie
  ul.Poznańska 47
  62-230 WITKOWO
 • (+48) 61-477-82-50

Galeria zdjęć