Nawigacja

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im.Adama Borysa w Witkowie
  ul.Poznańska 47
  62-230 WITKOWO
 • (+48) 61-477-82-50


Uroczyste poświęcenie i nadanie sztandaru szkole

W życiu każdego człowieka są chwile ważne, niezwykłe i piękne, które zapadają na stałe w jego świadomość. Takim doniosłym wydarzeniem dla naszych uczniów, rodziców, dyrekcji, grona pedagogicznego i pracowników Szkoły Podstawowej im. Adama Borysa w Witkowie było poświęcenie i przekazanie sztandaru, które odbyło się 27 marca 2018r. 

O godzinie 8.30 zaproszeni goście i cała społeczność szkolna zgromadzili się w kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Mikołaja Biskupa w Witkowie. Następnie nadszedł moment, na który wszyscy czekaliśmy z niecierpliwością. Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – pan Marian Gadziński - poprosił Proboszcza witkowskiej parafii ks. Stanisława Goca o poświecenie sztandaru – najważniejszego symbolu szkoły, jednoczącego całą społeczność szkolną w imię najwyższych wartości – prawdy, piękna, dobra i patriotyzmu. 

Po poświęceniu fundatorzy sztandaru i przedstawiciele Honorowego Komitetu Nadania Sztandaru dokonali aktu wbijania symbolicznych gwoździ do drzewca sztandaru. Pierwszy gwóźdź wbijał Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo pan Marian Gadziński, drugi gwóźdź - Przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie pan Piotr Jóźwik, trzeci - przewodniczący Rady Rodziców Gimnazjum w roku szkolnego 2016/2017 pan Artur Stefaniak, czwarty - przewodniczący Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w roku szkolnym 2017/2018 pan Mikołaj Michalski, piąty - proboszcz parafii p.w. świętego Mikołaja Biskupa w Witkowie ksiądz Stanisław Goc, szósty - syn Patrona Szkoły pan Hubert Borys, siódmy - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Witkowie pan Marian Łukowski. Kolejne gwoździe wbijały: ósmy - wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Witkowie pani Arleta Bekas, dziewiąty - pani Joanna Rzetelska, członek Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Witkowie, dziesiąty - przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 1 w Witkowie uczennica Weronika Ostrowska. Jedenasty gwóźdź wbijał, w imieniu Prezesa, przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Witkowie. Dwunasty gwóźdź honorowo wbił Kierownik Zakład Gospodarki Komunalnej Witkowo pan Tomasz Nowak. Trzynasty i czternasty gwóźdź na drzewcu upamiętnia firmę JAN GRAD z Witkowa i emerytowanych pracowników Szkoły Podstawowej nr 1 w Witkowie

Następnie w imieniu fundatorów Burmistrz przekazał sztandar na ręce Dyrektora szkoły z przekonaniem, że będzie on symbolem tożsamości naszej szkoły, honoru, oddania ojczyźnie oraz umocni w całej szkolnej społeczności poczucie jedności i przynależności do idei wyznawanych przez Patrona – Adama Borysa

W dalszej części ceremonii Dyrektor oddał sztandar pocztowi sztandarowemu uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Witkowie i dokonał krótkiej prezentacji okazałego sztandaru. Następnie zebrani uczestniczyli we Mszy Świętej celebrowanej przez księdza Proboszcza

Po zakończeniu uroczystości religijno – patriotycznej w kościele sztandar szkoły, goście i społeczność szkolna udali się do naszej szkoły. Po przekroczeniu „gościnnego progu” uczestnicy złożyli kwiaty w Kąciku Patrona, oddając hołd jego pamięci. 

Głowna część uroczystości odbyła się w hali sportowej. Po wprowadzeniu nowego sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu narodowego Dyrektor szkoły rozpoczął oficjalnie uroczysty apel z okazji nadania szkole sztandaru i podkreślił, że dzisiejszy dzień jest bardzo szczególny w historii naszej szkoły. Wyraził wdzięczność dla gości - darczyńców, przyjaciół i sympatyków szkoły, którzy zaszczycili swoją obecnością uroczystość. Powitał bardzo serdecznie ks. Stanisława Goca, Proboszcza parafii św. Mikołaja w Witkowie. Naszą uroczystość uświetnili także radni powiatu gnieźnieńskiego – pani Krystyna Żok i pan Telesfor Gościniak, oraz włodarze naszego miasta - Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo pan Marian Gadziński, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo pan Łukasz Scheffs, sekretarz Gminy i Miasta pani Elżbieta Kiełpińska, skarbnik Gminy i Miasta pani Elżbieta Rzepecka i inspektor oświaty pani Marzena Polak. Wśród naszych gości byli również radni Rady Miasta: Przewodniczący Rady Miejskiej pan Piotr Jóźwik, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pan Marian Walczak oraz pan Marek Biadasz, pan Franciszek Bosacki, pan Grzegorz Kaźmierczak, pan Tadeusz Śliwecki, pan Marek Wiatrowski. Dowódcę 33 Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu reprezentował ppłk Sławomir Figaj. Szczególnie miło został powitany pan Hubert Borys, syn Patrona Szkoły. Miło było gościć Komendanta Komisariatu Policji w Witkowie pana Mariusza Masłowskiego i kombatanta pana Tadeusza Janasa. W uroczystości wzięli także udział dyrektorzy szkół i placówek z gminy: Dyrektor Zespołu Szkolno – przedszkolnego w Mielżynie pani Urszula Potaś, Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Witkowie pani Ewa Skrzypska, Dyrektor Zakładu Poprawczego pan Janusz Lis, Dyrektor Szkół w Zakładzie Poprawczym w Witkowie, Prezes Oddziału ZNP w Witkowie pani Aneta Jędrzejczak, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Witkowie pani Wiesława Gąsiorowska, Dyrektor OKSIR-u pan Stanisław Rajkowski, Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pan Wojciech Móla oraz Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie pan Tomasz Nowak. Na zaproszenie odpowiedzieli sympatycy szkoły oraz zaprzyjaźnione ze szkołą osoby: Prezes Stowarzyszenia Rehabilitacyjno – Kulturalnego „Promyk” Oddział Witkowo pan Ludwik Rajzer, pan Bogusław Mołodecki z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie, pani Monika Grad – żona właściciela firmy JAN GRAD w Witkowie. Gośćmi uroczystości byli również przedstawiciele Rady Rodziców Gimnazjum im. Adama Borysa W Witkowie w roku szkolnym 2016/2017 – Przewodniczący pan Artur Stefaniak i Zastępca przewodniczącego pani Jolanta Swat. Obecną Radę Rodziców reprezentowali: przewodniczący pan Mikołaj Michalski oraz panie - Anna Białas, Anna Milarska, Kamilla Małecka i Joanna Adamczewska. 

W dalszym swoim wystąpieniu Dyrektor podkreślił, że nowy sztandar jest dla całej społeczności szkolnej symbolem Polski, Małej Ojczyzny, a także znakiem łączącym uczniów byłych, obecnych i tych, którzy przybędą do placówki. Od dziś szkoła ma nie tylko patrona, ma imię i symbol patriotyzmu, którego wzorcem był Adam Borys, ceniący również w życiu pracowitość i pilność w nauce oraz człowieczeństwo oparte o wartości chrześcijańskie. Takie wartości, dodał Dyrektor, są ważne w szkole dla kształtowania i wszechstronnego rozwoju uczniów szkoły, spadkobierców Patrona, oddanego całym życiem i sercem ojczyźnie.

Następnie Dyrekcja szkoły wręczyła nagrody i wyróżnienia laureatom konkursów obchodzonych w naszej szkole w ramach Dni Patrona, zorganizowanych pod hasłem Być jak Adam Borys

W Rodzinnym Konkursie Plastycznym dla uczniów klas Kartka pocztowa dla Powstańca Warszawskiego laureatami zostały następujące osoby: W klasa I a - Natan Wojdak, Oliwier Zieliński (I miejsce), Szymon Zawieja (II miejsce), Oliwier Głaczyński (III miejsce) oraz Marcel Walczak (wyróżnienie), a w klasie I b - Edyta Reszel (I miejsce), Tymon Łasiński (II miejsce), Maja Nowak (III miejsce) oraz Weronika Horn, Oliwia Błaszak, Jagoda Mąkowska, Adrian Kościecha, Kacper Kościecha, Bartosz Stefański, Zofia Jankowska, Dorian Soćko, Wiktor Cieśliński, Weronika Walczak (wyróżnienia). Z kolei w Konkursie Plastycznym dla uczniów klas IV Portret Adama Borysa zwyciężyli: I miejsce – Jakub Krajniak, II miejsce – Weronika Konopka, III miejsce – Marcel Jastrzębski. Uczniowie klas VII oraz II i III G uczestniczyli w Konkursie Plastycznym Pocztówka z Powstania Warszawskiego. Laureatami zostali : I miejsce- Katarzyna Ceglewska, II miejsce – Wiktoria Łuczyńska,III miejsce – Sandra Wybiera

W czasie obchodów Dni Patrona uczniowie zaprezentowali również swoje talenty muzyczne. W Konkursie Piosenki Powstanie warszawskie w piosence I miejsce wywalczyły - Miriana Janicka, Angelika Kaźmierczak, II - wyśpiewał Oskar Filipowiak, a III – zdobyła Julia Jóźwiak. Wyróżnienia przypadły Amelii Kuźma i Weronice Popek.

W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście. Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo pan Marian Gadziński podkreślił, że uroczystość nadania sztandaru to ważny moment dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie. Sztandar bowiem w historii miał wymiar symboliczny, jednoczył ludzi dla wspólnych celów. Sztandar szkoły „przy Poznańskiej” łączy wszystkich uczniów, a Patron dla młodego pokolenia to wzorzec dobrego człowieka. Nadany sztandar wpisze się nie tylko w życie szkoły, ale również w ważny rok, rok wielkich rocznic, jakie będą obchodzone w roku 2018 – setnej rocznicy odzyskania niepodległości i wybuchu powstania wielkopolskiego oraz 655 rocznicy nadania praw miejskich dla Witkowa. Gospodarz Gminy złożył z okazji nadania sztandaru społeczności szkolnej najlepsze życzenia, by nadal osiągała sukcesy, reprezentując nie tylko szkołę, ale i lokalną społeczność. Kończąc wystąpienie, przekazał także wielkanocne życzenia. Natomiast pan Hubert Borys podziękował za zaszczytne wyróżnienie dla jego ojca. Przypomniał sylwetkę i dokonania Adama Borysa, podkreślając, że żył dla ojczyzny i dla swojej rodziny.

Serdeczne słowa podziękowania złożył na ręce Dyrektora szkoły pan Ludwik Rajzer, prezes „Promyka”, który odznaczył go medalem Stowarzyszenia Rehabilitacyjno- Kulturalnego „Promyk” Oddział w Witkowie za miłą i długoletnią współpracę z szkołą. 

W imieniu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego głos zabrał pan Bogusław Mołodecki, Prezes – Hetman Bractwa i złożył życzenia, aby Patron stał się wzorem dla młodego pokolenia, by wyrosło na dobrych obywateli naszej ojczyzny, a sztandar stał się symbolem honoru szkoły i zawsze towarzyszył w najważniejszych chwilach szkolnego życia. Wyraził także szacunek i podziękowanie za codzienną pracę na rzecz dzieci i młodzieży. 

Na ręce Dyrektora gratulacje i słowa podziękowania złożył Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstania Wielkopolskiego w Kruchowie pan Jarosław Majewski. Życzył, by sztandar przypominał o wartościach oraz towarzyszył w różnych chwilach życia szkolnego, społecznego i narodowego. Na pewno przemówienia gości pełne ciepłych słów, życzeń, gratulacji będą bodźcem do tego, by szkoła jak najlepiej wykonywała swoją pracę. 

Po oficjalnych uroczystościach goście i społeczność szkolna obejrzeli program artystyczny przygotowany przez uczniów i nauczycieli. Głównym przesłaniem montażu słowno-muzycznego było zaprezentowanie sylwetki patrona jako wzorca osobowego dla młodego pokolenia i wartości, jakie cenił w życiu – patriotyzm, wolność, dobro, a które są ważne, 
by wyrosnąć na dobrego człowieka i obywatela. 

Artyści w wierszach i piosenkach pokazali, że są spadkobiercami historii i ideałów Adama Borysa. Szczególnie wzruszające były scenki pokazujące czasy powstania warszawskiego, ważnego momentu w życiu patrona, pokazujące umiłowanie ojczyzny i wolności. Na pewno stroje, dekoracja, rekwizyty i zatańczona polka oddały klimat tamtych czasów, pozostawiły niezapomniane wrażenie. Nasi artyści i autorki spektaklu zebrali zasłużone brawa.

Ostatnim punktem uroczystości było zaproszenie wszystkich gości na spotkanie przy kawie z nauczycielami i pracownikami szkoły, obejrzenie przygotowanej ekspozycji oraz złożenie okolicznościowych wpisów w księdze pamiątkowej. Uroczystość przebiegła w miłej i wzniosłej atmosferze. Z pewnością na długo pozostanie w wielu naszych sercach. (TSz)

Zapraszamy do glerii Uroczyste poświęcenie i nadanie sztandaru szkole

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im.Adama Borysa w Witkowie
  ul.Poznańska 47
  62-230 WITKOWO
 • (+48) 61-477-82-50

Galeria zdjęć